Slide background
Slide background

Tävla

För att få tävla krävs:
  • Medlemskap i en klubb ansluten till Svenska Draghundsportförbundet
  • Att man har registrerat sig på Svenska Draghundsportförbundets sida för att få ett FID-nummer.
  • Grönt Kort
  • Tävlingslicens
  • Hunden ska vara minst 18 månader (för Canicross) i alla stilar/klasser (ändring i reglerna från 2020).
Draghundsklubb

Det finns flera klubbar som är anslutna till Svenska Draghundsportförbundet.

Anslutna klubbar/föreningar: Föreningar Svenska Draghundsportförbundet.

Regler

Här finns regler samlade som gäller för draghund:

Regler Svenska Draghundsportförbundet

IFSS (International Federation of Sleddog Sports) är grunden i reglerna. Dessa finns även i svensk översättning med nationella tilläggsregler.

Det är bra att även ha koll på IFSS hemsida där nyheter i regelverket kan finnas innan de har blivit publicerade på SDSFs sida. IFSS

Även om man inte ska tävla så är det en stark rekommendation att ändå ta del av regelverket. Reglerna är till för hundens bästa och sportsmannamässigt uppträdande. Här står också om vid vilka temperaturer en tävling får genomföras.

Tävlingssäsong

Tävlingssäsongen sträcker sig från 1/7 – 30/6.

Gruppindelning

Vid tävlingar delas hundarna in i olika grupper beroende på ras:

Grupp A: stående fågelhundar, blandraser

Grupp B: alla renrasiga hundar (utom stående fågelhundar och raser inom Grupp C)

Grupp C: Dobermann och Siberian Husky

Klassindelning

På tävling delas man in i olika klasser beroende på vad man ska tävla i och ibland även om du är man eller kvinna, ungdom eller junior och i vissa klasser även veteran.

Anmälan till tävling

Tävlingar läggs ut i Tävlingskalendern på Svenska Draghundsportförbundets hemsida: Tävlingskalender.

De flesta tävlingar anmäler man sig till via tävlingskalendern.

Chiplista

Till tävlingsplatsen ska man ta med en ifylld chiplista. Det är en lista där du noterar vilken hund du har, vilken tävling det gäller och vilken klass du ska delta i.

Den finns att hämta via Svenska Draghundsportförbundet (dokumentarkiv/blanketter): Chiplista.

Chiplista som pdf: Chiplista

Doping och djurvård

När man håller på med draghundsport har man som ägare och hundförare ansvar för sig själv och sin hund och att se till att inga otillåtna preparat används. Även om man inte har för avsikt att dopa sig, så är det lätt hänt att få i sig något som är dopingklassat. T.ex. kan en tom läskflaska som innehållit cocacola och används som vattenflaska ge utslag på dopingtester om en hund druckit av vattnet. T.ex. kan vissa salvor för tassarna innehålla ämnen som är dopingklassade.

Lite tips:

Nationellt dopingreglemente för hund

RF och Wadas dopinglista

RFs röd gröna lista för humanindrott

ATC-förteckning

Regler och karenstider

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur (gäller från den 1 januari 2014).

Vid frågor om Dopingreglementet ställ dessa till dopk@skk.se. Var ute i god tid med din fråga och tänk på att många mediciner har karenstid.

Svenska Draghundsportförbundets information om doping: Antidoping SDSF

Hundhälsa – vad vet du om doping

Meritering / dragchampionat

Den som är tävlingsintresserad och även vill erhålla meriter kan meritera sin hund och även arbeta för ett dragchampionat.

Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund

Svenska Brukshundklubben om drag

Lydnadsprov Drag, protokoll